Nonlinear health evaluation for lithium-ion battery within full-lifespan

You, Heze; Zhu, Jiangong; Wang, Xueyuan; Jiang, Bo; Sun, Hao; Liu, Xinhua (Corresponding author); Wei, Xuezhe; Han, Guangshuai; Ding, Shicong; Yu, Hanqing; Li, Weihan; Sauer, Dirk Uwe; Dai, Haifeng (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] : Elsevier (2022)
Journal Article

In: Journal of Energy Chemistry
Volume: 72
Page(s)/Article-Nr.: 333-341

Identifier